Het Taallab            uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

uitdagendetaalactiviteiten voor basisonderwijs

Links 

www.janson.academy
Via deze link kom je op mijn algemene website. Daar vind je ook de andere onderwerpen waarmee ik mij bezig houd.
Op  www.janson.academy/publicaties zijn rond deze onderwerpen door mij gepubliceerde artikelen te downloaden.

http://talentstimuleren.nl 
De website van SLO waar een schat aan achtergrondinformatie, instrumenten en materialen is te vinden.

http://www.taalvormingentaaldrukken.nl    
Op deze site staan veel voorbeelden van functionele en creatieve manieren om met taal bezig te zijn, zonder een methode te gebruiken. Het zijn grotendeel aan Freinet verwante activiteiten en voorbeelden. De site is gearchiveerd bij de Koninklijke Bibliotheek, vanwege de waardevolle inhoud.  

http://www.etymologiebank.nl 
Website waarop de herkomst van veel woorden is terug te vinden. Men put daarbij uit verschillende bronnen.

http://www.slimlerenleren.nl  
De website waar door het Centrum voor begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen ontwikkelde materialen zijn te bestellen en aanvullend materiaal is te downloaden.

http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen-0/
Op deze website vind je publicaties van het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onder andere de poster met de onderzoekcyclus en het vragenmachientje.. 

http://www.samenonderzoeken.nl/Sections/inspireren_4.html
Op deze site van Talentenkracht Nijmegen staan veel voorbeelden van onderzoeken door basisschoolleerlingen.

https://www.overstraatnamen.nl/p/over-straatnamen-met-name.html    
Op deze website vind je veel wetenswaardigheden over straatnamen in Nederland.

http://anw.inl.nl/search 
Algemeen Nederlands Woordenboek: online, met uitgebreide betekenisaanduidingen; nog in ontwikkeling, dus niet compleet. 

https://www.youtube.com/watch?v=9EJziaD6erk 
https://www.youtube.com/watch?v=olMDxTuBVVo

Beide filmpjes vertellen iets over de uitgangspunten en werkwijze van Jeelo.

zie ook www.jeelo.nl    
 

https://www.dekennisvannu.nl/site/media/Taal-bepaalt/5815

De kennis van nu over taal: welke verschillen zijn er en hoe leer je taal?

https://pedrodebruyckere.blog/2018/04/12/hoe-taal-ons-denken-mee-vormt-ted-talk/

In deze TED-talk (in Engels) wordt uitgelegd en geïllustreerd dat talen in allerlei opzichten verschillen. Daardoor kunnen mensen die hetzelfde bedoelen of dezelfde gebeurtenis beschrijven dit heel verschillend doen, waardoor zelfs oorzaak en gevolg anders worden verwoord en geïnterpreteerd.

http://www.philos.rug.nl/cgm/ipad-children/  

Hier is een filmpje te vinden waarmee kinderen kunnen oefenen met het onderscheid tussen de 1e, 2e en 3e persoon, in combinatie met het gebruik van directe of indirecte rede. 

Papieren bronnen.

Gerald van Berkel & Kees Samplonius (1989). Het plaatsnamenboek - De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen. Houten: Van Holkema & Warendorf.

Virginia Bower (2011). Creative Ways to Teach Literacy - Ideas for Children aged 3 to 11. London: SAGE.

Simon Brownhill (2013). Getting Children Writing - Story Ideas for Children Aged 3-11. London: SAGE

Gaston Dorren (2012). Taaltoerisme - Feiten en verhalen over 53 Europese talen. Schiedam: Uitgeverij. Scriptum.

Dirk van der Heide (1995). De taal van oude ambachten. Bedum: Uitgeverij Profiel.

Gerrit Komrij (2007). De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten. Amsterdam: Prometeus.

Suzanne van Norden (2014). Iedereen kan leren schrijven - Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs. Bussum: Coutinho.

Paul Rooyackers (2009). 100 nieuwe taalspelen. Katwijk: Panta Rhei.

John Smith (2010). Talk, Thinking and Philosophy in the Primary Classroom. Exeter: Learning Matters ltd.

Nicoline van der Sijs (red.) (2011). Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker.

Nicoline van der Sijs (2010). Nederlandse woorden wereldwijd. Den Haag: Sdu-uitgevers.

Nicoline van der Sijs (2019). 15 eeuwen Nederlandse taal. Gorredijk: Uitg. Sterck ende Vreese.

Margaret Sutherland (2012). Gifted & Talented in the Early Years - Practical Activities for Children aged 3 to 6. London: SAGE.

Blink (2022). Ontdek. Een nieuwe visie op taal. Met de wereld als basis. Blink.nl/visie 

Anne Nederkoorn (2017). Ik zie ik zie. Oefenen met klanken. (een rijk fotoboek waarin op foto's woorden met bepaalde klankkenmerken opgezocht kunnen worden)
Amsterdam: Anzicht. 


 


 


 

wordt nog aangevuld en geordend

...

Opbellen
E-mail
Info