Het Taallab            uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

uitdagendetaalactiviteiten voor basisonderwijs

Allerlei materialen om het werken met Op zoek naar letters te ondersteunen, zowel voor leerling als leraar

Voorbeeld van een brief die de ouders kort op de hoogte stelt van de veranderingen bij het leren spellen. Het is een Word-bestand, zodat je de brief zelf kunt aanpassen.
brief aan ouders over spelling.docx (12.76KB)
Voorbeeld van een brief die de ouders kort op de hoogte stelt van de veranderingen bij het leren spellen. Het is een Word-bestand, zodat je de brief zelf kunt aanpassen.
brief aan ouders over spelling.docx (12.76KB)
Opzet portfolio voor leerling
Dit document bevat de basisopzet voor een portfolio. Naar mate de leerling vordert komen er steeds meer pagina's bij.
portfolio spelling.docx (201.91KB)
Opzet portfolio voor leerling
Dit document bevat de basisopzet voor een portfolio. Naar mate de leerling vordert komen er steeds meer pagina's bij.
portfolio spelling.docx (201.91KB)
zelfevaluatielijst spellingcategorieën
Hierop kunnen kinderen hun beheersing van de diverse categorieën inschatten. Op basis hiervan kunnen ze dan prioriteiten stellen om gericht verder te oefenen.
categorie-indeling met voorbeeld.pdf (158.13KB)
zelfevaluatielijst spellingcategorieën
Hierop kunnen kinderen hun beheersing van de diverse categorieën inschatten. Op basis hiervan kunnen ze dan prioriteiten stellen om gericht verder te oefenen.
categorie-indeling met voorbeeld.pdf (158.13KB)

Orientatie op het gebruik van ou of au

Hieronder vind je een bestand met 12 au-plaatjes en 12 ou-plaatjes. Je kunt die op het beeldscherm laten benoemen, zodat ze de woorden die bij deze foto's horen kunnen associëren met de schrijfwijze met au of ou.

Een variant is dat je de bijpassende woorden print en uitknipt. Daarmee kunnen ze dan oefenen in duo's: een leerling noemt het woord bij een plaatje op het beeldscherm en benoemt de schrijfwijze en de andere leerling legt daarna het betreffende woord erbij, als controle en woordbeeld. 

Een andere variant krijg je door deze twee A4-tjes met plaatjes in kleur te printen en dan de plaatjes los te knippen. Door de au-plaatjes met 4 plaatjes uit de ou-serie te vermengen, en al die plaatjes omgekeerd op een stapeltje te leggen, ontstaat er een minder voorspelbare serie. In een tweetal mogen ze dan om beurten een plaatje omdraaien en het bijbehorende woord noemen en dan vertellen of dat woord met au of ou geschreven moet worden.

Let erop dat steeds de klanken uitgangspunt blijven en dat je niet kiest voor visuele inprenting, maar slechts voor visuele ondersteuning van het klankpatroon. Dat is namelijk een betere voorbereiding op de toepassingssituatie.

au-plaatjes.pdf (236.91KB)
au-plaatjes.pdf (236.91KB)
ou-plaatjes.pdf (372.7KB)
ou-plaatjes.pdf (372.7KB)

Dit kun je vervolgens ook laten doen met de ei en de ij.
Afhankelijk van de plek in het land waar je dit laat doen, kan de streektaal hierbij een (positieve) rol spelen. Waar men in de spreektaal zegt [diek] en [tiet] tegen de woorden dijk en tijd, kunnen kinderen die verschillen meestal ook zo opsporen... 

Registratielijsten

Een ordening van categorieën over de leerjaren
Deze ordening is niet om te gaan volgen, maar om de indeling te vergelijken met de werkwijze die je met je methode gewend was. Met Op zoek naar letters werk je niet klassikaal volgens een leerstofjaarklassenordening van de leerstof.
Theoretische ordening van spellingcategorieën.pdf (196.25KB)
Een ordening van categorieën over de leerjaren
Deze ordening is niet om te gaan volgen, maar om de indeling te vergelijken met de werkwijze die je met je methode gewend was. Met Op zoek naar letters werk je niet klassikaal volgens een leerstofjaarklassenordening van de leerstof.
Theoretische ordening van spellingcategorieën.pdf (196.25KB)
dictees met analyseoverzicht
dictee-analyses.xlsx (129.39KB)
dictees met analyseoverzicht
dictee-analyses.xlsx (129.39KB)
oefenen met termen
Het gaat hier om termen als klinker en medeklinker en het verschil tussen korte klinker, lange klinker, tweeklank en om de termen geleed / ongeleed woord in relatie tot samenstelling en afleiding.
Opdracht spellingtermen.pdf (202.82KB)
oefenen met termen
Het gaat hier om termen als klinker en medeklinker en het verschil tussen korte klinker, lange klinker, tweeklank en om de termen geleed / ongeleed woord in relatie tot samenstelling en afleiding.
Opdracht spellingtermen.pdf (202.82KB)
Opbellen
E-mail
Info