Het Taallab            uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

uitdagendetaalactiviteiten voor basisonderwijs

Achtergronden van onze spelling

Een beschrijving van de essenties van de door mij ontwikkelde spellingdidactiek, waar de door mij geschreven boeken dieper op ingaan.
Spelling leren - een introductie.pdf (639.83KB)
Een beschrijving van de essenties van de door mij ontwikkelde spellingdidactiek, waar de door mij geschreven boeken dieper op ingaan.
Spelling leren - een introductie.pdf (639.83KB)
Korte samenvatting van de essenties van OZNL en het verschil met ingeslepen gewoontes die niet alleen niet effectief blijken, maar soms ook op onjuiste veronderstellingen zijn gebaseerd.
Mythes rond de spellingdidactiek.pdf (56.44KB)
Korte samenvatting van de essenties van OZNL en het verschil met ingeslepen gewoontes die niet alleen niet effectief blijken, maar soms ook op onjuiste veronderstellingen zijn gebaseerd.
Mythes rond de spellingdidactiek.pdf (56.44KB)
Dit document bevat fragmenten uit de nieuwsbrieven die in de afgelopen jaren zijn verschenen.
info over spellingachtergronden.pdf (705.29KB)
Dit document bevat fragmenten uit de nieuwsbrieven die in de afgelopen jaren zijn verschenen.
info over spellingachtergronden.pdf (705.29KB)

 Boeken

Bestelformulier voor mijn boeken
Via dit bestelformulier kun je de negen recent door mij gepubliceerde boeken bestellen, waaronder de zes hieronder genoemde over taalonderwerpen.
Bestelformulier boeken.pdf (160.08KB)
Bestelformulier voor mijn boeken
Via dit bestelformulier kun je de negen recent door mij gepubliceerde boeken bestellen, waaronder de zes hieronder genoemde over taalonderwerpen.
Bestelformulier boeken.pdf (160.08KB)

Dolf Janson
Op speurtocht door onze grammatica (2020)

Dit boek beschrijft de vele mogelijkheden om grammatica-aspecten zinvol en uitdagend te maken voor alle kinderen op de basisschool. 
Het gaat ook bij grammatica om de toepasbaarheid in alle vier de gebieden van onze taal. Door luisteren en spreken, lezen en schrijven steeds weer te verbinden, en de ervaringen als taalgebruiker daarmee, te analyseren, te herkennen en te benutten, ontstaan er veel meer mogelijkheden om het eigen taalgebruik te variëren, te versterken en zowel creatief als doelgericht te gebruiken.

Dolf Janson
Op zoek naar betekenissen 
via letters en klanken (2019)

Dit boek beschrijft hoe kinderen, op basis van de voorkennis die ze hebben opgedaan tijdens hun oriëntatie op klanken, klankgroepen en lettervormen (zoals beschreven in Op zoek naar klanken en letters), gaan leren hoe ze de betekenis van woorden, zinnen en teksten kunnen achterhalen. 

De opbouw sluit aan bij de opbouw die ook bij spelling geldt: eerst de klankzuivere woorden en daarna geleidelijk aan de diverse nietklankzuivere manieren van lettergebruik.
In alle gevallen is het perspectief het achterhalen van de betekenis, maar daardoor wel grip krijgen op de systematiek achter het lettergebruik in de te lezen woorden. 

Dolf Janson
Op zoek naar letters (2019)|
een beknopte handleiding bij de categorieën niet-klankzuivere woorden

Dit boek (op A4-formaat) heb ik op verzoek van gebruikers van Op zoek naar letters gemaakt. Hierdoor zijn zij bij het dagelijks gebruik in staat snel de essenties van elke categorie niet-klankzuivere woorden te checken. 
Ook staan er bij elke categorie aanwijzingen voor de introductie bij de leerlingen en de accenten voor het oefenen.

De nieuwste (3e) versie van Op zoek naar letters is er!
Dolf Janson
Op zoek naar letters (2022)
de andere spelling- en grammaticadidactiek

Deze 3e versie van Oznl heb ik wat aangepast op basis van de opgedane ervaringen. Daarbij heb ik ook wat andere accenten gelegd en de keuzes die nodig zijn noig wat expliciete geformuleerd. 
Daardoor is het boek nog iets dikker geworden: van 318 naar 338 pagina's...
In het eerste deel van het boek beschrijf ik de spellingdidactiek zoals ik die heb ontwikkeld.
In het tweede deel geef ik uitleg over de 28 niet-klankzuivere spellingcategorieën die hierbij horen en geef suggesties om die te introduceren en te laten oefenen. De opdracht- en oefen-kaarten die hierbij horen zijn gratis en digitaal beschikbaar op deze site.
Het derde deel van het boek is gewijd aan de nieuwe benadering van grammatica in een onderwijscontext. Hierin staat de betekenis centraal en niet al die namen.
In dat derde deel heb ik doelen en suggesties voor activiteiten opgenomen, met speciale aandacht voor de rol van de persoonsvorm en voor de spelling daarvan.
De term 'werkwoordspelling' is daarmee achterhaald. Slechts een deel van de persoonsvormen heeft immers een afwijkende spelling en alle andere werkwoordsvormen houden zich gewoon aan de normale spellingsystematiek. We moeten daarom bij de kinderen niet de indruk wekken dat de spelling van deze woorden ingewikkeld is.

Dolf Janson                                      (2019)
Op zoek naar klanken en letters 
Doelen en activiteiten
voor de leerjaren 1, 2 en 3.
  

Hierin beschrijf ik activiteiten voor de oriëntatie op klanken en op lettervormen. Eerst apart, zodat de bedoeling heel eenduidig is, later met elkaar verbonden. Dit boek hoort bij de door mij ontwikkelde spellingdidactiek Op zoek naar letters.

Dolf Janson
Uitdagend en functioneel taalonderwijs (2017)

Wat je moet weten als je taalonderwijs wilt koppelen aan de thema's van wereldoriëntatie.

Dit boek verscheen in 2017 en hierin beschrijf ik hoe je, zonder een taalmethode te gebruiken, betekenisvol, doelgericht en actief taalonderwijs kunt geven. Het boek heeft drie delen: waarom en waartoe? wat? hoe? 

 Artikelen

Spelling moet je snappen...
Dit artikel beschrijft de kernpunten van de didactiek van Op zoek naar letters.
Laat kinderen snappen wat ze doen - ook bij spelling....pdf (201.5KB)
Spelling moet je snappen...
Dit artikel beschrijft de kernpunten van de didactiek van Op zoek naar letters.
Laat kinderen snappen wat ze doen - ook bij spelling....pdf (201.5KB)
Mythes rond spellingdidactiek
Visuele inprenting is in veel methodes nog populair, maar berust niet op kennis van het brein.
Mythes rond de spellingdidactiek.pdf (56.4KB)
Mythes rond spellingdidactiek
Visuele inprenting is in veel methodes nog populair, maar berust niet op kennis van het brein.
Mythes rond de spellingdidactiek.pdf (56.4KB)
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving
In dit artikel uit het Jeelo-Magazine 2018-2019 beschrijf ik wat de meerwaarde is van taalonderwijs dat is verbonden met en/of voortkomt uit projectmatig of thematisch onderwijs. Taalactiviteiten worden daardoor echt betekenisvol.
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving.pdf (123.24KB)
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving
In dit artikel uit het Jeelo-Magazine 2018-2019 beschrijf ik wat de meerwaarde is van taalonderwijs dat is verbonden met en/of voortkomt uit projectmatig of thematisch onderwijs. Taalactiviteiten worden daardoor echt betekenisvol.
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving.pdf (123.24KB)
Grammatica is leuk (deel 3)
In dit derde en laatste artikel gaat het over de omstandigheden die een zin beschrijft: decor en drama. Daarmee spelen maakt schrijven, spreken, lezen en luisteren pas echt een uitdaging!
grammatica is leuk deel 3.pdf (105.11KB)
Grammatica is leuk (deel 3)
In dit derde en laatste artikel gaat het over de omstandigheden die een zin beschrijft: decor en drama. Daarmee spelen maakt schrijven, spreken, lezen en luisteren pas echt een uitdaging!
grammatica is leuk deel 3.pdf (105.11KB)
Grammatica is leuk! (deel 2)
Op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin de rollen in een zin ontdekt worden.
grammatica is leuk! deel 2.pdf (72.85KB)
Grammatica is leuk! (deel 2)
Op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin de rollen in een zin ontdekt worden.
grammatica is leuk! deel 2.pdf (72.85KB)
Grammatica is leuk! (deel 1)
Op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin via peutertaal het verschil tussen doenzinnen en zijnzinnen ontdekt wordt.
grammatica is leuk - deel 1.pdf (86.76KB)
Grammatica is leuk! (deel 1)
Op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin via peutertaal het verschil tussen doenzinnen en zijnzinnen ontdekt wordt.
grammatica is leuk - deel 1.pdf (86.76KB)
Hoe nuttig zijn grammaticalessen?
In dit artikel uit het Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs 8 (12) dat in januari 2018 verscheen, beschrijf ik hoe je leerlingen vanuit de betekenis kunt laten onderzoeken wat de functie en samenhang van zinsdelen is. Hierbij gaat het niet om de namen, maar om wat die zinsdelen bijdragen aan de betekenis van zinnen.
Hoe nuttig zijn grammaticalessen.pdf (112.39KB)
Hoe nuttig zijn grammaticalessen?
In dit artikel uit het Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs 8 (12) dat in januari 2018 verscheen, beschrijf ik hoe je leerlingen vanuit de betekenis kunt laten onderzoeken wat de functie en samenhang van zinsdelen is. Hierbij gaat het niet om de namen, maar om wat die zinsdelen bijdragen aan de betekenis van zinnen.
Hoe nuttig zijn grammaticalessen.pdf (112.39KB)
Werkwoordspelling zonder ballast
In JSW van mei 2017 verscheen dit artikel, waarin ik beschrijf waardoor de in veel scholen gehanteerde werkwoordspelling niet effectief is - en hoe het anders kan.
werkwoordspelling zonder ballast JSW.pdf (761.83KB)
Werkwoordspelling zonder ballast
In JSW van mei 2017 verscheen dit artikel, waarin ik beschrijf waardoor de in veel scholen gehanteerde werkwoordspelling niet effectief is - en hoe het anders kan.
werkwoordspelling zonder ballast JSW.pdf (761.83KB)
Oefenen van spelling
In de maandelijkse Nieuwsbrief Op zoek naar letters (mei 2017) schreef ik dit artikel n.a.v. observaties bij en vragen van leraren. Oefenen is niet in elke groep al een leeractiviteit...
Oefenen van spelling.pdf (179.19KB)
Oefenen van spelling
In de maandelijkse Nieuwsbrief Op zoek naar letters (mei 2017) schreef ik dit artikel n.a.v. observaties bij en vragen van leraren. Oefenen is niet in elke groep al een leeractiviteit...
Oefenen van spelling.pdf (179.19KB)
Het verschil tussen leren lezen en leren spellen
Het leerproces dat nodig is voor leren lezen en voor leren spellen verschilt: niet alleen in de les, maar ook in je brein.
Taal lezen primair sept 2014.pdf (439.98KB)
Het verschil tussen leren lezen en leren spellen
Het leerproces dat nodig is voor leren lezen en voor leren spellen verschilt: niet alleen in de les, maar ook in je brein.
Taal lezen primair sept 2014.pdf (439.98KB)
Begrijp jij wat je leest?
In dit artikel uit MeerTaal ga ik na wat nodig is om lessen begrijpend lezen effectief te maken.
06-Begrijp jij wat je leest.pdf (685.49KB)
Begrijp jij wat je leest?
In dit artikel uit MeerTaal ga ik na wat nodig is om lessen begrijpend lezen effectief te maken.
06-Begrijp jij wat je leest.pdf (685.49KB)
Typering denkend lezen
Wat is nodig om leerlingen te leren dat ze blijven denken tijdens het lezen?
typering denkend lezen.pdf (462.45KB)
Typering denkend lezen
Wat is nodig om leerlingen te leren dat ze blijven denken tijdens het lezen?
typering denkend lezen.pdf (462.45KB)
IPC en taal
Een voorbeeld van hoe een school taalonderwijs combineert met het werken met het International Primary Curriculum (IPC).
ipc en taal.docx.pdf (377.1KB)
IPC en taal
Een voorbeeld van hoe een school taalonderwijs combineert met het werken met het International Primary Curriculum (IPC).
ipc en taal.docx.pdf (377.1KB)
Rekenen met woorden
Je kunt rekenbewerkingen als verdubbelen, halveren, vermenigvuldigen en delen ook toepassen op woorden.
Rekenen met woorden MT.pdf (389.76KB)
Rekenen met woorden
Je kunt rekenbewerkingen als verdubbelen, halveren, vermenigvuldigen en delen ook toepassen op woorden.
Rekenen met woorden MT.pdf (389.76KB)

 

 Ideeën om een thema te vertalen in opdrachten:

Een taxonomie van taken
De indeling van typen opdrachten die Bernie Dodge, de uitvinder van webquests, maakte om leerlingen te laten leren op een hoger denkniveau.
Webquests - een taxonomie van taken.pdf (761.03KB)
Een taxonomie van taken
De indeling van typen opdrachten die Bernie Dodge, de uitvinder van webquests, maakte om leerlingen te laten leren op een hoger denkniveau.
Webquests - een taxonomie van taken.pdf (761.03KB)
Een tijd van pruiken en revoluties
Een voorbeeld van een uitwerking van de taxonomie van taken voor een tijdvak uit de geschiedenis.
Een tijd van pruiken en revoluties.pdf (1.29MB)
Een tijd van pruiken en revoluties
Een voorbeeld van een uitwerking van de taxonomie van taken voor een tijdvak uit de geschiedenis.
Een tijd van pruiken en revoluties.pdf (1.29MB)

 

 


 


 


 


Opbellen
E-mail
Info