Het Taallab            uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

uitdagendetaalactiviteiten voor basisonderwijs

Welkom

In het po groeit de behoefte aan ideeën om taalactiviteiten rijker en meer open te kunnen maken. Nog te vaak lijkt het bij taalonderwijs, zeker als dit wordt ingevuld volgens de nog veel gebruikte taal-methoden, te gaan om invullesjes, overschrijven van woorden (bij spelling) en de (gesloten) wat-vragen voor tekstbegrip (bij begrijpend lezen) en naampjes (bij grammatica).

 

Veel kinderen ontwikkelen zo het beeld dat het vak taal 'saai' is. Als ze daardoor afhaken en zich niet meer laten triggeren en uitdagen door al die aspecten die verbonden zijn met ieders mondelinge en schrifte-lijke taalgebruik en met de kenmerken van onze taal, dan missen ze niet alleen veel, maar dan stagneert ook hun taalontwikkeling. Dat werkt dan later ook nog door bij het leren van andere talen. 

 

Dat zou een gemiste kans zijn, want bezig zijn met taal kan juist heel boeiend en uitdagend zijn. Er moet dan wel iets veranderen aan de praktijk van veel scholen... Je moet die taalactiviteiten dan niet verpakken in invullesjes, en ook de oplossingen moeten niet al in een antwoordenboekje staan. Als je echt met taal bezig bent, blijken er vele mogelijkheden en oplossingen. Dat maakt taal uitdagend. 
Deze website heeft daarom als doel onderwijsgevenden te inspireren tot het gebruiken van meer activiteiten die hun leerlingen steeds weer  in de onderzoekende stand brengen, met en rond taal. Het vak 'Taal' kent vele facetten, zoals uit de rubrieken hiernaast blijkt. 

Wie meer achtergrond en samenhang zoekt, verwijs ik naar de boeken die ik de afgelopen jaren heb gepubliceerd en die staan vermeld bij 'Publicaties'. 
Deze website gebruik ik inmiddels ook om de door mij ontwikkelde oefenmaterialen  voor spelling, leren lezen en omgaan met grammatica-aspecten beschikbaar te tellen. 

 

De knoppen, die toegang geven tot deze oefenmaterialen, vind je links in de kolom met onderwerpen, onder (niet achter...) de knop 'publicaties'.

Rond deze en nog wat andere aspecten bedenk en verzamel ik achter-grondinformatie en lesideeën en zet die op deze website. Meestal zullen dit geen kant-en-klare lessen zijn. Ik vind het namelijk ook belangrijk dat je als onderwijsgevende zelf de activiteiten kunt kiezen die passen bij de context en de behoeften van de leerlingen die jij voor ogen hebt.

Ik hanteer hierbij het motto 'vorm volgt functie'. Je moet zelf de vorm kiezen die past bij de invulling en de betekenis die bepaalde leerlingen aan dat onderwerp kunnen geven en/of die jij bij hen wilt uitlokken.

Wel heb ik de teksten bij de onderzoeksthema's al zoveel mogelijk zo geformuleerd, dat ze zijn gericht aan leerlingen. Of ze in die vorm ook geschikt zijn voor jouw leerlingen, moet je zelf beoordelen.

Het staat je natuurlijk vrij deze teksten aan te passen, mits de opdrachten open blijven en gericht op denkprocessen van hogere orde en op daaruit voortvloeiende onderzoeksactiviteiten, waarvan de uitkomst niet bij voorbaat al vaststaat.

Als je zelf suggesties hebt, mooie ervaringen wilt doorgeven of vragen wilt stellen, dan kan dat via het contactformulier. Graag, want daar-mee help je ook weer collega's. 

Ik hoop dat jij en je leerlingen aan de inhoud van het Taallab net zoveel plezier beleven als ik. Hieronder alvast een voorproefje...

Dolf Janson

 

Ze bestaan dus echt: rode wijnglazen...

 

 

Niet te verwarren met deze: rodewijnglazen.Moraal: de betekenis van woorden en de spelling daarvan zijn vaak nauw met elkaar verbonden.

  


 

  

Opbellen
E-mail
Info